GMT Expecting in Strokovno srečanje Sekcije babic na Ptuju 5.april 2019